Duyusal Bütünleme

DUYU BÜTÜNLEME
Duyu BütünlemeDuyu bütünleme terapisi 1960 lı yıllarda Amerikalı doktor J.Ayres tarafından,University of Southern California ‘da yapılan araştırma ve çalışmaların ardındanbirçok problemin çözümünde oldukça önemli bir terapi yöntemi olarak uygulanmayabaşlanmıştır.

Duyular birilikte çalışır. Her bir duyu bizim fiziksel olarak kim olduğumuza, neredeolduğumuza ve çevremizde neler olup bittiğine dair tam bir resim vermek üzerediğerleriyle birlikte çalışır. Duyusal bütünleme beynin bu tam resmi oluşturmaktansorumlu olan kritik bir fonksiyonudur. Bedenimizden ve çevreden edindiğimizduyusal bilgilerin sürekli kullanım için organize edilmesidir.

Duyu bütünleme terapisi; direkt olarak çocuğun merkezi sinir sitemine etki ettiği içinsinir sisteminin gelişimini sağlar.

Normal Duyusal Sistemimiz 7 bölümden oluşmaktadır

 1. Vestibuler Duyu (denge):
 2. Proprioseptif Duyu (vücut farkındalığı):
 3. Tat Duyusu
 4. Koku Duyusu
 5. Taktil Duyu (dokunma):
 6. Görme Duyusu
 7. İşitme Duyusu

Duyu bütünleme problemi olan çocuklarda görülebilecek özellikler;

 • Odaklanma ve konsantrasyon problemlerim var
 • Saçımın yıkanmasını, taranmasını ve kesilmesini sevmem.
 • Duymada seçici, dinlemede problemliyim
 • Elektrik süpürgesi gibi yüksek seslere karşı hassasımdır
 • Yazma- kesme gibi ince motor becerilerinde zayıfımdır
 • Her zaman parmak ucunda yürürüm
 • Genelde çıplak ayakla dolaşmam
 • İnsanlara çok yumuşak ya da sert dokunurum
 • Yemek seçerim, yeni yemeklere ve tatlara karşı direnç gösteririm
 • Her şeyi ağzıma sokarım
 • Genellikle insanları, yemekleri ve nesneleri koklarım

Duyusal Bütünleme Bozukluğu’nun bazı belirtileri nelerdir?

 1. Dokunmaya, harekete, görüntü ve seslere aşırı duyarlılık
 2. Dokunmaya, harekete, görüntü ve seslere az duyarlılık
 3. Dikkatin kolayca dağılabilmesi
 4. Sosyal ve/veya duygusal problemler
 5. Normalden az ya da fazla olan aktivite düzeyi
 6. Sakarlık ya da görünür dikkatsizlik
 7. Dürtüsel davranışlar, otokontrol azlığı
 8. Bir durumdan diğerine geçişte zorluklar
 9. Kendini sakinleştirme zorluğu
 10. Zayıf özbenlik duygusu
 11. Konuşma, dil becerileri ve motor becerileri kazanmada gecikme
 12. Akademik başarıda gecikme

Duyusal Bütünleme Terapisinin kullanım alanları

 1. Otizm
 2. Yaygın gelişimsel bozukluk (PDD)
 3. Başka türlü adlandırılamayan yaygın gelişimsel bozukluk (PDD-NOS)
 4. Çok sistemli gelişim bozuklukları
 5. Zeka geriliği
 6. Beyin (çocuk) felci
 7. Down sendromu
 8. Bilişsel gecikmeler ya da bozukluklar
 9. Dil gelişimi gecikmeleri ya da bozuklukları
 10. Duygusal bütünleşme bozukluğu
 11. Dikkat bozuklukları (ADD ve ADHD’yi içeren)
 12. Kromozomsal, metabolik ya da sinir sistemini zorlayan benzer rahatsızlıklar

Yazar: M. Adıbelli

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir