Down Sendromu

DOWN SENDROMU

Down Sendromu

Trizomi 21 (Down sendromu) muhtemelen en sık görülen gelişimsel engeldir. Bu; 21. grubun ekstra kromozomu ile ilişkilidir. Bu bireyde normal 46 komplemandan ziyade 47 kromozom mevcuttur. Down sendromunun görülme sıklığı 700 canlı doğumda 1’dir. Ancak annenin yaşı arttıkça insidansıda artar; ör; 54 yaşında bir annenin şansı 54’de 1’dir.

Tipik yüz görüntüsü: 

 • orta yüz hipoplazisi
 • eğri gözler
 • dar düz burun
 • düz artkafa
 • kısa boy

Tıbbi konsültasyon önemlidir, şu durumlarla beraber gözlenir: 

 • mental retardasyon
 • konjenital kardiak anomaliler (antibiyotik profilaksisi sıklıkla gereklidir)
 • nöbet hastalıkları
 • immunolojik bozukluklar
 • üst solunum yolları hastalıkları
 • lösemi
 • hepatit

Oral durumlar: 

 • düşük çürük oranı
 • artmış periodontal hastalık riski
 • kısa konik kökler
 • dil itimi
 • önde konumlanmış dil
 • makroglossi
 • fisürlü dil
 • klas III malokluzyon
 • dar palatin
 • gecikmiş erüpsiyon
 • bruksizm
 • salya akışı
 • kendi kendini yaralayıcı davranışları içerir

Klinik tedavi şunları içerir: 

 • muhtemel epilepsi nöbetinin tedavisi
 • kısıtlı nazal kanallar nitröz oksit kullanımını engelleyebilir
 • muhtemel öğürme refleksi artabilir
 • sedasyon hastanın endişesinin kontrolüne yardımcı olabilir
 • zor vakalar genel anestezi altında tedavi gerektirebilir

Tedavi planı ilaca bağlı gingival büyümeyle ile ilgili problemleri hesaba katmalıdır. Optimal oral hijyen gingival büyümeyi engellemek için gereklidir. Eğer havale nöbetleri kontrol edilemiyorsa, hareketli protezler kontrendikedir. Eğer anterior dişler tekrarlayan tarzda travmatize oluyor ve tamir ediliyorsa; sabit protezlerde porselen yerine akrilik venerler kullanma tercihini göz önünde bulundurun.

Oral hijyen üzerinde odaklanmaya ekstra önem verin. Hasta bakıcılarını eğitin, klorheksidinli bir gargara önerin. Perioguardª, Peridexª’ten daha iyi bir tada sahiptir.

Yazar: M. Adıbelli

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir