Gelişim Bozuklukları

YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR ‘Otizm’, pek çok dilde olduğu gibi Türkçe’de de her türlü otistik bozukluk anlamında kullanılabilmektedir. Ancak, otizm, otistik spektrum bozuklukları şemsiyesi altında yer alan kategorilerden yalnızca biridir. Otizm üç yaştan önce başlar ve üç alanda önemli yetersizliklerle kendini gösterir: (a) sosyal etkileşimde yetersizlikler, (b) iletişim becerilerinde yetersizlikler, ve (c) sınırlı/yinelenen ilgi ve davranışlar. […]

Öğrenme Bozuklukları

ÖĞRENME BOZUKLUKLARI Disleksi dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik yeteneklerinin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini gösteren bir öğrenme bozukluğudur. Hatta zeka düzeyi çok yüksek çocuklarda da görülmektedir. Fakat bazen hastalık fark edilmeyebilir.Disleksililer zeka düzeyleri düşük olmadığı gibi özel yeteneklere de sahip olabilirler. Buna önemli kanıt disleksili olduğu bilinen bilim adamları ve sanatçılardır: […]

Kas Hastalıkları

KAS HASTALIKLARI İlerleyici kas zayıflığı, kas kısalıkları, kontraktürlerin oluşturduğu deformiteler(şekil bozuklukları) sonucu oluşan fonksiyon ve aktivitelerde yetersizlik yaratan hastalık grubunun genel adıdır. Çoğu genetik (ırsi, kalıtımsal) geçişli olan hastalıkların pek çok tipi vardır, bugün için kesin tedavisi olmayan hastalıklarda fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları önemli yer tutmaktadır. Nöromusküler Hastalıkların Genel Sınıflandırılması Motor nöronu tutan hastalıklar Sma […]

Konuşma Bozuklukları

KONUŞMA BOZUKLUKLARI Dil Ve Konuşma Terapisi Nedir? Dil ve konuşma terapisi, dil ve/veya konuşma bozukluğu olan birçok çocuk için uygulanan tedavi yöntemidir. Konuşma  bozukluğu  seslerin doğru üretilememesi ile ilgili bir problem iken  dil bozukluğu anlamadaki güçlük ya da  düşüncelerini bildirmek için kelimeleri biraraya koyamamaktır. Konuşma terapisti çeşitli dil ve konuşma bozukluğu olan  her  yaştaki kişiye yardım eder. İşte […]

Hiperaktivite

HİPERAKTİVİTE Aşırı Hareketlilik (Hiperaktivite) Aslında her çocuğun hareketli olması beklenir. Çocuk koşar, düşer ve gürültü çıkararak oynar. Bunların hepsi doğal karşılanabilir. Ancak DEHB’da çocuğun hareketliliği aşırıdır ve yaşıtlarıyla kıyaslandığında farklılık hemen anlaşılır. Genellikle bu çocuklar bir motor tarafından sürülüyormuş gibi sürekli hareket halindedirler. Bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjileri vardır. Yükseklere tırmanır, koltuk tepelerinde gezer, ev içinde koşuşturur […]

Otizm

OTİZM Otizm   düşük sosyal beceriler ( insanlarla anlaşma kabiliyetinin olmaması ) kişilerarası ilişkilerde yoksunluk anormal konuşma ve dil tekrarlayıcı ( streotipik) aktiviteler mental retardasyona oldukça sık rastlanması ile karakterize gelişimsel bir hastalıktır. Bu kişiler xerostomiye sebep olacak psikotopik ilaçları sık alırlar. Ayrıca şekerli yiyeceklere karşı belirgin arzuları vardır ve genellikle kötü ağız hijyenine sahiptirler. […]

Down Sendromu

DOWN SENDROMU Down Sendromu Trizomi 21 (Down sendromu) muhtemelen en sık görülen gelişimsel engeldir. Bu; 21. grubun ekstra kromozomu ile ilişkilidir. Bu bireyde normal 46 komplemandan ziyade 47 kromozom mevcuttur. Down sendromunun görülme sıklığı 700 canlı doğumda 1’dir. Ancak annenin yaşı arttıkça insidansıda artar; ör; 54 yaşında bir annenin şansı 54’de 1’dir. Tipik yüz görüntüsü:  […]

Mental Retardasyon

MENTAL BOZUKLUKLAR Mental Retardasyon Mental retardasyon adaptif davranışlardaki bozukluklarla beraber görülen genel entelektüel fonksiyonların önemli oranda ortalamanın altında bulunması ile tanımlanır ve 18 yaştan önceki gelişimsel dönem esnasında gözlenir. Bu bir hastalık değil ancak entellektüel ve adaptif fonksiyonlardaki bozukluktur. Sebep her zaman bilinmez; nadiren tek bir neden tanımlanabilir. Vakaların %75’inin sebebi bilinmez. Bilinen sebeplerin bazıları: […]

Cerebral Palsy

BU ÇOCUKLAR BİZİM ÇOCUKLARIMIZ CEREBRAL PALSY NEDİR? Cerebral Palsy vücut hareketlerini ve kasların uyumlu kullanımını etkileyen bir grup bozukluğa verilen addır. Cerebral Palsy ilerleyici değildir. Beyin gelişimi gebeliğin erken dönemlerinden itibaren başlar ve çocukluk çağında devam eder. İlk 2-3 yılda beyne zarar veren herhangi bir olay Cerebral Palsyye neden olur. Bu hasar beyinden vücuda ve […]

Uzay Terapi

Uzay Terapi Nedir? Bu buluş kas ve eklemlere değişik yönlerde, değişebilir kuvvet ve destek uygulanması amacıyla oluşturulmuş yumuşak giyilebilir bir ortez sistemidir. Görmek için tıklayınız. Temelinde kozmonotların giydiği ‘Penguin Suit’ adı verilen özel kıyafet olan bir diğer deyişle uzay teknolojisinden ilham alınarak geliştirilen bir pediatrik fizik tedavi yöntemidir. İlk prototipi 1992 yılında geliştirilmiştir. Vestibular sistemin […]